Skogberga gård

Täby Spelmansgilles logga Micke Löfroth ordförande: 070-816 95 07 epost: micke@tabyspelmansgille.se

Medlemssida

Denna sida är endast tillgänglig för aktiva medlemmar i Täby Spelmansgille. Lösenordet är bytt för 2017. Det nya delges av webbansvarig till fullt betalande medlem efter att inbetalningen registrerats och stämts av mellan kassör och webbansvarig. Nu efter sista betaldatum 31 mars 2017, sker detta oftast i anslutning till månadsskifte.

Logga in på medlemssidan

Medlemskap

Vill du bli ny medlem? Kontakta Micke Löfroth ordf., se uppgifter till vänster.

Du som är medlem sätter in avgiften (se senaste datum ovan) på plusgiro 661807-8. Aktiva medlemmar betalar 200 kr och stödjande medlemmar 100 kr. Uppge namn och e-postadress samt vilken spelgrupp du tillhör om du är aktiv medlem. Obs! Aktuell e-postadress är viktig då alla utskick går via mail.